Přidáváme nové kategorie

Pro lepší přehlednost e-shopu spouštíme nové podkategorie, budete mít tak možnost lépe třídit produkty ještě před jejich konečným filtrováním. Doufáme, že se vám naše nové řešení bude líbit a zpříjemní váš nákup.